Cesky
English
Deutsch

Barva světla

LED – luminiscenční dioda (z anglického originálu Light - Emmiting Diode) je polovodičová součástka, která vyzařuje světlo, když jí protéká elektrický proud v propustném směru. Jako zdroj světla je podstatně účinnější oproti zdrojům světla například v klasických žárovkách, protože produkuje více světla na Watt, má mnohonásobně vyšší životnost a výrazně nižší náklady na provoz.


Barva světla LED

LED se prodávají v několika barevných provedeních. Barva je ovlivněna tím, jaký polovodič v LED je. Výsledná barva závisí na uvolněných fotonech – modré světlo vzniká uvolňováním vysoké energie, červené světlo naopak uvolňováním energie nízké. LED jsou monochromatické – vyzařují pouze jedno světlo (dominantní vlnovou délku).

Navzdory pestré škále barev neumí LED přímo emitovat bílou barvu. Většinou se jí dosahuje pomocí mísení barev, příp. fotoluminiscence. Díky tomu je bílé světlo samozřejmě k dispozici hned v několika barevných teplotách.

Kelvin (K) je jednotkou teploty světla. Udává, jak moc je světlo zbarvené do červena (hřejivé) nebo do modra (chladivé), přičemž platí, že čím vyšší počet Kelvinů, tím je světlo modřejší - chladnější.


Barva bílého světla

LED technologie je příznivá nejen pro životní prostředí, ale i pro lidské oko. LED lze vyrobit tak, že spolehlivě nevyzařují UV ani IR záření. Při výběru je nutné zohlednit, do jakého prostoru budou umístěny a jaký efekt mají docílit. Na základě toho je možnost výběru ze tří převládajících barev bílých LED svítidel.

Denní bílá (studená bíla) je typická studeným bílým světlem s namodralým nádechem. Vyznačuje se nejsilnější svítivostí, proto se nejvíce hodí dle posledních doporučení IEC k osvětlení pracovišť, kde se svařuje či osvětlení exteriérů a interiérů v případě, že je zde zároveň významná složka denního osvětlení. Takový typ světla vyzařují svítidla s teplotou světla v hodnotách 5 500 až 7 000 K. Za typickou denní bílou barvu se považuje 6 500 K. Pro průmyslové aplikace svařování doporučujeme použití svítidla s chromatičnosti 5 500 - 6 500 K.

Neutrální bílá představuje běžné pracovní bílé světlo. Osvětlené předměty se vyznačují středním až středně chladným barevným nádechem. Lidské oko nejlépe reaguje na tuto barvu, neboť jsou srovnatelně aktivovány oba oční receptory: tyčinky a čípky (jas a barva). Svítidla s neutrální bílou jsou vhodná do pracovních a výrobních prostorů, kanceláří či stolních lamp na čtení. Teplota světla těchto svítidel se pohybuje v hodnotách 3 800 - 4 500 K.

Teplá bílá je nejteplejší a nejpříjemnější barva ze všech typů světla a nejvíce se podobá světlu z klasické žárovky. Typická je hřejivým nažloutlým nádechem, při kterém osvětlená pokožka vypadá přirozeně, barvy měkce a prostory vlídněji. Horší je ale jasové rozlišení oka. Proto se hodí do obývaných prostorů, interiérů, útulných kaváren a podobně. Tento typ bílé najdete v svítidlech s teplotou světla 2 600 až 3 000 K.


Jedna LED – Jedna barva

Během provozu LED může být použita jen jedna určitá úroveň energie. Z tohoto důvodu diody produkují velmi úzké spektrum světla (monochromatické světlo). Obecně LED emitují toto monochromatické světlo v částečně ultrafialovém, infračerveném nebo viditelném sektoru. Smíšené barvy mohou být generovány použitím dalších LED nebo přidáním luminoforu na LED čip.


Bílé světlo

Z důvodu monochromatičnosti světla LED je nemožná přímá emise bílého světla. S vývojem efektivních modrých LED je možné produkovat bílé světlo dvěma způsoby. Prvním ze způsobů je pokrytí modré LED vrstvou fosforu, který převádí část modrého světla na žluté světlo. Smíchání modrého a žlutého světla způsobuje viditelnost zdroje jako bílého světla (luminiscenční konverze). Druhý způsobem je složení různě barevných LED do jednoho modulu (metoda RGB). Protože metoda luminiscence je účinnější než alternativa RGB, používáme pro výrobu bílého světla pouze konverzi luminiscenční.


Luminiscenční konverze

Při použití metody luminiscence se bílé světlo vytváří jako kombinace modré LED s luminiscenčním fosforem. V tomto procesu modré světlo stimuluje fosforovou vrstvu, která září. Fosfor emituje žluté světlo. V průběhu tohoto procesu však modré světlo není zcela přeměněno a bílé světlo vzniká smícháním modrého a žlutého světla. Dávkováním a výběrem směsi fosforu, stejně jako výběrem primární barvy LED nastavujeme konečný tón a barevné spektrum v detailu pro nejlepší splnění potřeb uživatele.


Barevná teplota jako údaj o odstínu bílé

Barevná teplota, odborně teplota chromatičnosti, je vyjádření převažující barvy, kterou vyzařuje dané svítidlo. Klasifikace světla v barevných teplotách je založena na jevu, který se vyskytuje na takzvaném "černém tělese". Když je černé kovové těleso zahřáto, vyzařuje v závislosti na jeho teplotě barvu. Studené těleso vyzařuje zpočátku v infračerveném spektru a není viditelné. Se zvyšující se teplotou těleso začne svítit červeně. Pokud se teplota dále zvyšuje, kov zežloutne, později zbělá a nakonec zmodrá. Odstíny bílé a zdroje přírodního světla lze dobře přirovnat s barvami absolutně černého tělesa. K popsání barvy je pak odpovídající teplota černého tělesa uvedena ve °K (Kelvin).Index podání barev – CRI nebo Ra

CRI (anglicky color rendering index) nebo Ra je zkratkové označení indexu podání barev, který slouží k hodnocení přesnosti barevného vjemu. Jeho hodnoty se pohybují v rozmezí od 0 do 100. Čím nižší je hodnota Ra, tím nižší je i schopnost rozeznávání barev. Tedy, pokud se Ra rovná 100, světlo umožňuje oku vnímat barvy přirozeně, a naopak, pokud je hodnota Ra rovna 0, oko při daném světle není schopno rozeznávat barvy.

Způsob měření tohoto indexu dle příslušné normy je však velmi problematický a naměřená hodnota CRI je často zcela zavádějící.

©Jhrdy.eu| 2019