Cesky
English
Deutsch

Konstrukce světelných zdrojů pro výkonná LED svítidla


Srovnání technologií SMD a COB/MCOB


SMD technologie LED

- propojení jednotlivých prvků na izolační desce = horší odvod tepla na chladič

- více samostatných zapouzdřených prvků a vzájemných spojů = vyšší poruchovost

- každý prvek v SMD může mít rozdílné parametry a jinou účinnost, většinou je ale uváděna účinnost jen u jednoho použitého prvku

- k dosažení větších výkonů je nutné použití více prvků na větší desce, ale tím i větší chladič, na kterém se usazují nečistoty

- pro udržení životnosti a parametrů svítidla jsou nutné výrazně vyšší náklady na údržbu

- větší počet SMD prvků na desce způsobuje nerovnoměrný odvod tepla (ve středu svítidla je vyšší) a tím nerovnoměrné stárnutí prvků

- nízká efektivita chlazení sáláním a vyšší celková hmotnost


COB/MCOB technologie LED

- jednotlivé prvky jsou usazeny v malém prostoru jednoho čipu = náročnější na odvod tepla

- vizuálně jeden zdroj světla, rovnoměrné stíny

- jednotlivé prvky jsou bez pouzdra a bez externích spojů = nízká poruchovost

- interní krátké propojení prvků = nízká poruchovost

- jednotlivé prvky nejsou izolovány = definovaný a lepší odvod tepla

- z malého rozměru lze získat velký výkon – náročnější na odvod tepla na chladič


COB/MCOB používané v produktech Q Lighting

- využití nanotechnologie a speciální pasty pro efektivní odvod tepla z malé plochy COB na chladič

- osvědčená a perspektivní konstrukce svítidel používaná již 6 let = propracovaný design ve 3. generaci

- jedinečné řešení vysoce efektivního chlazení prouděním (pasivní) = nízká celková hmotnost

- vertikální žebra se speciální povrchovou úpravou zamezují usazování nečistot = výrazně nižší náklady na údržbu

- Q Lighting = možnost revitalizace

©Jhrdy.eu| 2019