Cesky
English
Deutsch

Životnost svítidel

Jedním ze základních parametrů pro posouzení nabízených LED svítidel je životnost svítidla. Řada posuzovatelů se problematicky orientuje v hodnotách životnosti LED svítidel při srovnání jednotlivých modelů.
Obecně přijímané metodiky LM a TM, které stanovují měření svítivosti LED v čase a výpočet hodnot životnosti, by měli pomoci v představě o hodnotě investice do LED svítidel vzhledem ke specifickému způsobu ztráty svítivosti této technologie.

Pro objektivní srovnání je velmi důležité, jestli výrobce udává skutečně životnost LED svítidla, nebo jen referuje o životnosti jednoho LED prvku. To bývá oblíbený marketingový trik prodejců svítidel osazených SMD technologií LED.


Životnost svítidla v hodinách je nejčastěji charakterizována parametry L, B, F

L

Hodnota L, s číselnou hodnotou v %, udává, kolik procent jmenovitého světelného toku je po uplynutí deklarovaného času ještě k dispozici. Jedná se tedy o deklarovaný pokles svítivosti v uváděné době.

Příklad: L80 > 50 000h znamená, že po uplynutí 50 000 hodin neklesne světelný tok pod 80%

B

Hodnota B charakterizuje množství svítidel, které v daném časovém úseku zajišťují světelný tok minimálně v úrovni L. Protože LED degradují nerovnoměrně, musí by být tato hodnota vždy uvedena..

L B znamená jmenovitou životnost LED.

Příklad: L80B50 > 50 000 h znamená, že po 50 000 h neklesne světelný tok pod 80% a zajišťuje ho víc než 50% svítidel.

Existuje pouze jedna hodnota, o které se mluví jako o střední životnosti, B = 50.

F

Hodnota F, s číselnou hodnotou v % charakterizuje počet poruch svítidel do jmenovité životnosti. Jde o alternativní vyjádření životnosti svítidla – parametr F stanovuje počet svítidel s poruchou vyjádřenou v procentech.

Příklad: L80F10> 50 000 h znamená, že po 50 000 h neklesne světelný tok pod 80% a méně než 10% svítidel má poruchu. Svítivost > 80% tedy zajišťuje zbylých > 90% svítidel

©Jhrdy.eu| 2019