Cesky
English
Deutsch

Používané technologie

SMD vs. COB/MCOB

V současnosti je v průmyslových LED svítidlech nejvíc rozšířené použití technologie SMD diody – Surface Mounted Diode/Device. Tato technologie je typická tím, že SMD LED moduly jsou umístěné na desce plošných spojů. Hlavní výhodou této technologie jsou jmenovitá účinnost jednoho SMD prvku (až 170 lm/W) a životnost jednoho SMD prvku, která může dosahovat až 100.000 hodin. Základní nevýhodou SMD LED je citlivost na okolní teplotu, která rychle narůstá vzájemným působením více prvků SMD LED na jedné desce. Pokud je toto teplo odváděno pouze málo účinným způsobem chlazení – např. sáláním, vznikají problémy. Vysoká teplota výrazně zkracuje životnost SMD LED. Pro delší životnost musí být pak výrazně snížen příkon jednotlivých prvků, ale tím úměrně klesá účinnost celého svítidla.

COB/MCOB - Chip On Board/Multi Chip On Board diody jsou odpovědí na tepelný problém SMD diod s velkými výkony. Řešením je změna technologie připevnění vlastní diody na základní desku. Zatímco SMD dioda má vlastní pouzdro, které ztěžuje odvod tepla, COB/MCOB se pomocí speciální technologie propojují nezapouzdřené. Tento unikátní proces snižuje tepelný odpor díky eliminaci dvou vrstev a s nimi spojených přechodových odporů. Konstrukce COB v důsledku umožňuje zvýšit výkon s definovaným vzájemným působením prvků při zachování dlouhé životnosti.


Životnost

Životnost čipu i svítidla jsou podmíněny dvěma důležitými faktory. Tím prvním je kvalita čipu. Kvalitou čipu rozumíme především stabilitu světelného toku a barvy chromatičnosti, mechanické provedení a použité materiály.

Druhým faktorem je chlazení čipu. LED čip, jako kterýkoliv světelný zdroj, má určitý podíl ztrátového tepla ze spotřebovaného příkonu. Na rozdíl od např. žárovek je však tento tepelný výkon výrazně nižší. Životnost světelného čipu je limitována technologií a kvalitou chlazení. Nekvalitní chlazení výrazně zkracuje životnost celého svítidla. Naprostá většina svítidel používá chladiče založené na sálání. Pokud mají být funkční, vyžadují časté čištění, aby měly vůbec schopnost chladit. To ovšem na druhé straně zásadně prodražuje provoz světelné soustavy.

Životnost LED čipů se ale nerovná životnosti svítidla. Pokud je ve svítidle umístěno více LED čipů (např. SMD), tyto čipy se vzájemně teplotně ovlivňují. Proto nelze plně využít jejich plný výkon bez dopadu na zkrácení životnosti.


Trh s LED svítidly je dnes rozdělen na dvě výrazně odlišné části.

První (většinová), se orientuje na nízkou cenu svítidel, kde kombinace použitých čipů, materiálů a nedostatečného chlazení vede k velmi krátké životnosti.

Druhou část trhu LED svítidel tvoří svítidla, jejichž nejdůležitějším parametrem je životnost, nikoliv co největší výkon.


Námi používané technologie

Naše svítidla jsou osazena COB moduly LED vlastní výroby na základní vrstvě od Nichia Corporation. Díky tomuto řešení dodáváme svítidla s korigovaným světelným tokem a velmi nízkým rozdílem barevné tolerance. COB LED prvky mají vynikající odvod ztrátového tepla doplněný nanotechnologickou vrstvou pro vyšší účinnost. Ve spojení s velkým a efektivním chladičem jsme schopni garantovat dlouhou životnost.


Kvalitní zdroje napájení

Venkovní svítidla mají napájecí zdroje umístěny vedle reflektoru, aby zadní část chladiče byla volná a v co největší ploše odváděla teplo matice LED. Naprosto převratná je konstrukce chladiče s velmi velkou plochou slitinových plechů s uhlíkovou nanovrstvou u svítidel řady Street SLCAI, Flood FLDAI a závěsných HighBay. Napájecí zdroj je dalším zdrojem tepla, neboť LED nemají napěťový charakter napájení. Zdroje jsou umístěny zásadně tak, aby nebránily odvodu tepla chladičem.

Důležitým faktorem, který má vliv i na životnost svítidla, je stabilita napájení. Každý LED zdroj pracuje v určitém rozsahu vstupního napětí a frekvence. Pokud je vše v pořádku, jeho výstup napájí LED v požadovaných parametrech. V případě nestabilních stavů primární napájecí sítě (krátkodobý výpadek) mnohé levné zdroje začnou být nestabilní. Na výstupu nastane několik špatných jevů: vypnutí, vyšší napětí nebo změna frekvence, což je v důsledku vyšší energie. Všechny tyto chyby mají za následek jediné: zkrácení životnosti LED nebo dokonce jejich poškození.

Naše proudové zdroje Q Lighting pracují v širokém rozsahu vstupního napětí, jsou odolné proti rušivým vlivům a s krátkodobými výpadky dokonce přímo pracují. Na krátkém vypnutí / zapnutí do 2s je dokonce založeno ovládání řady zdrojů a svítidel, kde interní zdroj tímto přepíná parametr jasu nebo barvy. Zdroje použité ve svítidlech Q Lighting jsou testovány daleko za deklarovaný provozní rozsah pro zajištění rezervy stability v případě chyb napájení.

Všechna tato konstrukční řešení Q Lighting zajišťují deklarované životnosti zdrojů a svítidel.

©Jhrdy.eu| 2019